E-co Car ดีจริงเหรอ?

Eco Car นั้น หลายคนคงเข้าใจผิดนึกว่าจริงๆแล้วมันคือรถราคาถูกเพื่อคนมีรายได้น้อยเป็นหลัก แต่อันที่จริงแล้ว (Economy car) แต่จริงๆ แล้ว Eco Car มาจากศัพท์คำว่า Ecology Car ซึ่งหมายถึง รถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เป็ฯมิตรอย่างไรน่ะหรื? ก็ Eco Car มีการปล่อยมลพิษปลอดภัยระดับ Euro4 คือ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 120 กรัมต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร เท่านั้น