รถประเภทไหนบ้างที่บริษัทประกันภัยรถยนต์อยากเลี่ยง

รถประเภทไหนบ้างที่บริษัทประกันภัยรถยนต์อยากเลี่ยง