กลับสู่ด้านบน

สามารถพบกับคาร์ซัมได้ที่ประเทศต่อไปนี้
เคลมประกัน

22/02/2018
รถยนต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีประกันภาคสมัครใจคุ้มครองอยู่ ส่วนใหญ่แล้วประกันภาคสมัครใจเหล่านี้จะต้องต่อแบบปีต่อปีผู้ขับขี่หลายคนก็ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันในแต่ละปีหากมีประวัติการขับขี่ที่ดี    แต่ในผู้ขับขี่บางกลุ่มก็เบี้ยประกันเท่าเดิมเพราะมีประวัติเคลม ทำให้ไม่ได้รับส่วนลดในการจ่ายเบี้ยประกันในปีต่อไป และมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อย ที่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับบริการที่ดีจากบริษัทประกันภัยภาคสมัครใจที่ใช้อยู่ซักเท่าไหร่    จึงเกิดความสงสัยว่าหากต้องการต่อประกันรถยนต์จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องต่อกับบริษัทประกันเดิม rabbit finance จะพาไปหาคำตอบค่ะ     ได้รับบริการไม่ดี เปลี่ยนบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้มั้ย? ได้ค่ะ เพราะถ้าว่ากันตามจริงการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้เอาประกันสามารถเลือกที่จะซื้อประกันของบริษัทใดก็ได้ เพราะชื่อประกันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าภาคสมัครใจ จึงไม่มีการบังคับว่าผู้เอาประกันจะจำเป็นต้องต่อประกันกับบริษัทเดิมไปตลอด  หรือจะใช้ประกันประเภทเดียวไปตลอดหากใช้ ประกันประเภท 1 อยู่แต่ค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยอาจจะเกินที่จะจ่ายได้ ก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ประกันประเภทอื่น ๆ ที่ไม่เกินกำลังที่จะจ่ายในแต่ละปี   อยากเปลี่ยนบริษัทประกันรถยนต์ ต้องทำอย่างไรบ้าง? ในการเปลี่ยนบริษัทประกันภัยรถยนต์เพื่อต่อประกันรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์จำเป็นต้องนำรถเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกัน ตรวจสภาพรถยนต์ หรือในบางบริษัทจะส่งพนักงานมาทำการเช็คสภาพรถยนต์ของเราก่อน    อีกทั้งบริษัทประกันเหล่านี้จะเช็คประวัติการขับขี่ของเราจากบริษัทประกันเดิม เพื่อที่จะได้รู้ถึงสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนประกันอีกทั้งเพื่อสำรวจพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ครอบครองรถ ช่วยให้ง่ายต่อการแนะนำประกันที่เหมาะสมให้แก่ผู้ขับขี่แต่ละบุคคล  … อ่านเพิ่มเติม »

01/10/2018
เพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดง รถมือสองก็ต้องมีประกันคอยดูแลคุณ อย่างน้อย ๆ ก็ต้องมีประกันภัยภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. ที่ต้องต่อทุกปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งทำเพื่อคุ้มครองดูแลผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที หากบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่า ปลงศพ กรณีเสียชีวิต ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวนั้นอง   เพื่อเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงสุดในยามขับขี่ คุณจะต้องมีประกันภาคสมัครใจ ซึ่งเป็นประกันรถยนต์ที่ซื้อเพิ่มเติมอย่างเช่นประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 3+ และประกันชั้น 3 ไว้สำหรับดูแลหากเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกับรับความคุ้มครองความเสียหาย การรักษาพยาบาลผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก รวมทั้งช่วยจ่ายค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุนั้น ๆ อีกทั้ง ช่วยประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อถูกจับกุมตัวจากเจ้าหน้าที่   รถมือสอง ต่อประกันยังไง… อ่านเพิ่มเติม »

อินเทรนด์

13/07/2017
แท็ก: Cars, Selling, ขายรถ, ซื้อรถ, รถมือสอง, รถยนต์, เคล็ดลับ
12/07/2017
แท็ก: Cars, Test Drive, ขายรถ, ซื้อรถ, รถมือสอง, รถยนต์, เคล็ดลับ
10/07/2017
แท็ก: Cars, Myths vs Facts, News, ขายรถ, รถยนต์, เรื่องลึกลับ
19/07/2017
แท็ก: Car Types, Cars, Selling, ซื้อรถ, รถมือสอง, รถยนต์, เคล็ดลับ
20/07/2017
แท็ก: Cars, Test Drive, Tips, ซื้อรถ, รถมือสอง, รถยนต์