นโยบายความเป็นส่วนตัว

*** Thai version available below / ฉบับภาษาไทยมีให้บริการด้านล่าง

PRIVACY POLICY


Carsome Thailand Co., Ltd. (the “Company,” “we,” “us,” or “our”) is committing to safeguarding your Personal Data. We know you care how information and personal data is collected, used, disclosed, and/or transferred within or outside of Thailand. The information you share with us allows us to provide the products and services you need and want appropriately tailored for you, not only from us, but also those within the Carsome Group. We appreciate your trust that we will carefully and sensibly handle your Personal Data while providing you with the best personalized experience and customer services.

This Privacy Notice (“Notice”) explains the collection, use, disclosure, and transfer of Personal Data (as defined below) and the data protection rights of individuals outside our organization with whom we interact and whose Personal Data we handle in the course of our businesses or in connection with the products and services we provide, including: (i) individual customers; (ii) contact persons, employees, personnel, authorized persons, representatives, agents, directors, shareholders or any persons, who have the power to establish business relationship or engage in a transaction on behalf of our customers and their affiliates; (iii) users and visitors of our websites; (iv) other recipients of our products and services; and (v) any other individuals from whom we obtain Personal Data (as defined below) (together, “you” or “your”). This Privacy Policy also applies to our websites, mobile applications, social networking sites/applications, online communication channels, events and activities, and other locations from where we collect your Personal Data. However, please read this Privacy Policy in conjunction with the terms and conditions of each particular service that you use (e.g., company website, company application, social media, etc.), which may or may not be set out separately regarding the personal information we collect about you.

We may review and amend this Privacy Policy from time to time to reflect changes in applicable laws and the way we handle Personal Data. You are encouraged to revisit our Privacy Policy from time to time to keep yourself updated on these changes. Any changes to this Privacy Policy will become effective when we post the revised Privacy Policy on our website, application or other communication channels. We will provide additional notice of significant updates.

1. What Personal Data we collect


 • 1) "Personal Data" means any identifiable or personally identifiable information about you. In order to offer you with our products and services, we may collect Personal Data directly (e.g., through our representatives, officers, sales persons, call center, application) or indirectly from you or other sources (e.g., social media, third-party’s online platforms, and other publicly available sources) or through our parent company, affiliates, subsidiaries, business partners, official authorities, or third-parties. The specific type of data collected will depend on the context of your interactions with us, and the services or products you need or require from us and within Carsome Group.
 • 2) "Sensitive Data" means Personal Data classified by law as sensitive data. We will only collect, use, disclose, and/or cross-border transfer Sensitive Data if we have received your explicit consent or as permitted by law.

The following Personal Data is categorized under the various nature of businesses of Carsome Thailand Co., Ltd.

 • Retails
 • 1) Personal details, such as title, full name, gender, age, nationality, date of birth, information on government-issued cards (e.g., national identification number, passport number) information on house registration,
 • 2) Contact details, such as postal address, telephone number, email address, LINE ID; 
 • 3) Financial details, such as income, income range, bank account details, payment details, credit/debit card details, and other financial related information;
 • 4) Transaction details, such as details about payment to and from you, payment date and/or time, payment amount and method, details about redemption transaction, date and location of purchase;
 • 5) Behaviour details, such as information about your behaviour, interests, hobbies, lifestyle, attitudes and convictions and interaction data;
 • 6) Sensitive data, such as sensitive data as shown in the identification document (e.g., religion, racial or ethnic origin)

Where applicable, we may also collect other information, such as cookies, and internet browsing behaviour, login data, search history browsing type, browsing language, IP address, information about how you use and interact with our online services or advertising (including web page viewed, content viewed, links clicked and features used), when and how often you use our online services, the webpage from which you clicked a link to come to our online services (e.g., the referrer URL), and crash reports. If it is possible to combine any information with your personal information, or if other information is used to build a profile of an individual, we will treat such other information and combined information as personal data. Nevertheless, you can reject or delete cookies at any time in your web browser’s privacy setting. You can choose to reject cookies either in whole or in part. By using the website without deleting or rejecting, you agree to our use of cookies and to store them on your device.

We will only collect, use, or disclose sensitive data on the basis of your explicit consent or where it is permitted by law.

If you provide Personal Data of any third-party to us (e.g., their name, family name, address details, and telephone number for emergency contact, family member income), please provide this Privacy Policy for their acknowledgement and/or obtain consent where applicable.

We only collect the information of children, quasi-incompetent persons, and incompetent persons where their parent or guardian has given their consent. We do not knowingly collect information from customers under the age of 20 without their parental consent when it is required, or from quasi-incompetent persons and incompetent persons without their legal guardian's consent. In the event we learn that we have unintentionally collected personal information from anyone under the age of 20 without parental consent when it is required, or from quasi-incompetent persons and incompetent persons without their legal guardians, we will delete it immediately or process only if we can rely on other legal bases apart from consent.

2. The Purpose of collection, use or disclosure of your Personal Data


We may collect, use, disclose, and/or cross-border transfer your Personal Data and Sensitive Data for the following purposes.

 • 2.1. Purpose for which consent is required

 • We rely on your consent for the following purposes when none of the other legal basis apply:

 • Retails
 • 1) Marketing and Communications: To provide marketing communications, sales, special offers, promotions, notices, news, events and information about products and services from us, Carsome Thailand Co., Ltd., our affiliates, subsidiaries, third-parties and/or business partners which we cannot rely on other legal bases;
 • 2) Analytic services: To conduct analytic services on your personal data within Carsome Thailand Co., Ltd., our affiliates, subsidiaries, or to third-parties; and/or
 • 3) Sensitive Data: We may use your sensitive data for the following purposes: Sensitive data as shown in the identification document (e.g., religion, racial or ethnic origin) for verification and authentication purposes.

 • Where legal basis is consent, you have the right to withdraw your consent at any time. This can be done so, by contacting dpo.th@carsome.com. The withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the collection, use, and disclosure of your Personal Data and Sensitive Data based on your consent before it was withdrawn.

 • 2.2. The purposes we may rely on and other legal grounds for processing your Personal Data

 • We may also rely on (1) contractual basis, for our initiation or fulfilment of a contract with you; (2) legal obligation, for the fulfilment of our legal obligations; (3) legitimate interest, for the purpose of our legitimate interests and the legitimate interests of third-parties; (4) vital interest, for preventing or suppressing a danger to a person’s life, body, or health; and/or (5) public interest, for the performance of a task carried out in the public interest or for the exercising of official authorities.

 • We may collect, use, and/or disclose your Personal Data for the following purposes:

 • Retails 
 • 1) To provide products and services to you: To enter into a contract and manage our contractual relationship with you; to carry out contract details, financial transaction and services related to the payments including transaction checks, verification, and cancellation; to process on receipt and invoice issuance, cash disbursement, and account payable; to process on your membership; to keep evidence records; to invite you to participate in events and our services, to organize events, place and other services for you;
 • 2) Prize drawing, competitions, and other offers/promotions: To allow you to participate to promotions, special offers, competitions, prize drawing, privilege on such using exclusive spaces, and other offers/promotions;
 • 3) Registration and Authentication: To register, verify, identify, and authenticate you or your identity; 
 • 4) To communicate and manage our relationship with you: To communicate with you in relation to the products and services you obtain from us and receive information about the products and services from you; to process and update your information; to facilitate your use of the products and services; to handle customer service-related queries, request, feedback, complains, warranty claims, disputes or indemnity; to deal with technical issues and commercial terms;
 • 5) To process transactions and or payments: such as to process payments or transactions, billing, processing, clearing, refunding, or reconciliation activities. This includes all financial, transaction or payment related record keeping, issuance of bills, tax invoice, payment receipts and delivery of such;
 • 6) Marketing and Communications: To provide marketing, communications, special offers, privileges, promotions, notices, news, events information about products and services from us, Carsome Thailand Co., Ltd., our affiliates, subsidiaries and/or business partners in accordance with preferences you have expressed directly or indirectly;
 • 7) Profiling and data analytics: to undertake data analytics for products and services development, market research, surveys, assessments, and behaviour; to perform data analytic to improve our marketing performances and the offerings and sales of our products and services; to evaluate your interest on the solutions; to perform data analytic for system improvement (e.g. develop model classifying customer group for better service provision); to perform data analytic to increase business opportunity; to evaluate, develop, manage, improve, research and develop the services, products, system, and business operations for you and all of our customers;
 • 8) Carrying out business purposes: such as to update your customer data; to maintain data accuracy; to perform data analytic for risk prevention (e.g. develop a model to predict the possibility of non-performing loan, or predict the chances of accident); to perform customer risk assessments; [to perform institutional risk control, auditing and audit record keeping, analyzing credit risk]; to keep business records and otherwise to operate, manage, and maintain our business operations; to maintain our IT operations, management of communication system, operation of IT security and IT security audit; and to maintain internal business management for internal compliance requirements, policies, and procedures; to keep record of the frequency of visits;
 • 9) Compliance with regulatory and compliance obligations: To comply with legal obligations, legal proceedings, or government authorities' orders which can include orders from government authorities outside Thailand, and/or cooperate with court, regulators, government authorities, and law enforcement bodies when we reasonably believe we are legally required to do so, and when disclosing your Personal Data is strictly necessary to comply with the said legal obligations, proceedings, or government orders; to provide and handle tax declaration; to contact with tax authorities, financial service regulators, and other regulatory and governmental bodies, and investigating or preventing crime;
 • 10) Functioning of our sites and platform: such as to administer, operate, track, monitor, and manage our sites and platform to facilitate and ensure that they function properly, efficiently, and securely; to facilitate your experience on our sites and platform; improve the layout and content of our sites and platform; to allow you to access our available systems and provide technical assistance
 • 11) Protection of our interests: To protect the security and integrity of our business; to detect and prevent misconduct within our premises, for example, to detect, prevent, and respond to fraud claims, and to determine fraud risk and identify fraudulent transactions, intellectual property infringement claims, or violations of law; to manage and prevent loss of our assets and property; to perform sanction list checking, risk management, internal audits and records, asset management, system, and other business controls; to follow up on incidents; to prevent and report criminal offences and to protect the security and integrity of our business; for reference and evidence related to claims or litigation;
 • 12) Corporate transaction: in the event of sale, transfer, merger, reorganization, or similar event we may transfer your information to one or more third-parties as part of that transaction;
 • 13) Life: To prevent or suppress a danger to a person’s life, body, or health.

 • If you fail to provide your Personal Data when requested, we may not be able to provide our products and services to you.


3. To whom we may disclose or transfer your Personal Data


We may disclose or transfer your Personal Data to the following third-parties who collects, uses and discloses Personal Data in accordance with the purpose under this Policy. These third-parties may be located in Thailand or outside Thailand. You can visit their privacy policy to learn more details on how they collect, use and disclose your Personal Data as you are also subject to their privacy policies.

 • 3.1. Carsome Group’s data ecosystem

 • As Carsome Thailand Co., Ltd. is part of Carsome Group where all companies within the group collaborate and partially share customer services and systems including website-related services and systems, we may need to transfer your Personal Data to, or otherwise allow access to such Personal Data by other companies within Carsome Group for the purposes set out in this Privacy Policy. This will allow other companies within Carsome Group to rely on consent obtained by Carsome Thailand Co., Ltd.
 • The list of companies within Carsome Group’s data ecosystem: Carsome Thailand Co., Ltd., Carsome Certified Thailand Co., Ltd., Carsome Academy, Autofun Thailand.

 • 3.2. Our service providers

 • We may use other companies, agents or contractors to perform services on behalf or to assist with the provision of products and services to you. We may share your Personal Data to our service providers or third-party suppliers including, but not limited to (1) computer program developers, software developers, IT service providers and IT support companies; (2) marketing, advertising media, designer, creative, and communications agencies; (3) campaign, event, and market organizers, and CRM agencies; (4) data storage and cloud service providers; (5) property management service providers; (6) sale agencies; [(7) logistic and courier service providers; (8) payment and payment system service providers; (9) research agencies; (10) analytics service providers; (11) survey agencies; (12) call centers; (13) telecommunications and communication service providers; (14) outsourced administrative service providers; (15) printing service providers.
 • In the course of providing such services, the service providers may have access to your Personal Data. However, we will only provide our service providers with the information that is necessary for them to perform the services, and we mandate them not to use your information for any other purposes. We will ensure that the service providers we work with, will keep your Personal Data secure as required under the laws. 

 • 3.3. Our service providers

 • We may disclose your personal data to companies that we have partnered with to offer or enhance products and services for our customers or prospective customers, for example, financial institution partners, access solution companies, telecommunication companies, sponsors, co-branded partners and other third-parties that we conduct joint marketing and cross promotion with.

 • 3.4. Third-parties required by law 

 • In certain circumstances, we may be required to disclose or share your Personal Data in order to comply with legal or regulatory obligations. This includes any law enforcement agency, court, regulator, government authority or other third-party where we believe it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation, or otherwise to protect our rights, the rights of any third-party or individuals’ personal safety, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security, or safety issues. 

 • 3.5. Professional advisors

 • This includes lawyers, technicians and auditors who assist in running our business, and defending or bringing any legal claims. 

 • 3.6. Assignee of rights and/or obligations

 • Third-parties as our assignee, in the event of any reorganization, merger, business transfer, whether in whole or in part, sale, purchase, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any portion of our business, assets or stock or similar transaction; will comply with this Privacy Policy to respect your Personal Data.4. International transfer of your Personal Data


We may disclose or transfer your Personal Data to third-parties or servers located overseas, which the destination countries may or may not have the same data protection standards. We take steps and measures to ensure that your Personal Data is securely transferred and that the receiving parties have in place suitable data protection standards or other derogations as allowed by laws. We will request your consent where consent to cross-border transfer is required by law.

5. How long we keep your Personal Data


We keep your Personal Data only for so long as we need the Personal Data to fulfil the purposes we collected it for, and to satisfy our business and/or our legal and regulatory obligations. How long we keep your Personal Data depends on the nature of the data. Some information may be retained for longer, where we are required to do so by law.

6. Your rights as a data subject


Subject to applicable laws and exceptions thereof, you may have the following rights to:

 • 1) Be informed: You have the right to be educated as to why your personal data is needed for processing, how we will use the data and what will be done with it (this policy).
 • 2) Access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data we are collecting, using and disclosing about you. For your own privacy and security, we may require you to prove your identity before providing the requested information to you. 
 • 3) Rectification: You may have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or not up-to-date Personal Data that we collect, use and disclose about you rectified.
 • 4) Data Portability: You may have the right to obtain Personal Data we hold about you, in a structured, electronic format, and to send or transfer such data to another data controller, where this is (a) Personal Data which you have provided to us, and (b) if we are processing such data on the basis of your consent or to perform a contract with you.
 • 5) Objection: You may have the right to object to certain collection, use and disclosure of your Personal Data such as objecting to direct marketing. 
 • 6) Restriction: You may have the right to restrict the use of your Personal Data in certain circumstances. 
 • 7) Withdraw Consent: For the purposes you have consented to our collecting, using and disclosing of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent at any time. 
 • 8) Deletion: You may have the right to request that we delete or de-identify Personal Data that we collect, use and disclose about you, except we are not obligated to do so if we need to retain such data in order to comply with a legal obligation or to establish, exercise, or defend legal claims.
 • 9) Lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent authority where you believe our collection, use and disclosure of your Personal Data is unlawful or noncompliant with applicable data protection law.7. Our contact details


If you have concerns or questions regarding this policy or if you wish to contact us to exercise your rights relating to your Personal Data or if you have any queries about your Personal Data under this Cookie Policy, please contact us or our Data Protection Officer at: 


Issued on: 03 May 2022

Last revision: 03 May 2022


นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท คาร์ซัม(ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราทราบดีว่าคุณกังวลในวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งภายในหรือนอกประเทศไทย ข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเราจะช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการ และสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ ไม่เพียงแต่จากเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจากภายในกลุ่มบริษัทคาร์ซัมด้วย เราขอขอบคุณที่คุณไว้วางใจเรา เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผล พร้อมกับมอบประสบการณ์และการบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้อธิบายถึงการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล (ตามได้ระบุไว้ด้านล่าง) และสิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่เราดำเนินธุรกิจด้วย และข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดูแลในระหว่างการดำเนินธุรกิจของเรา หรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจัดหาให้ ได้: (1) ลูกค้ารายบุคคล; (2) ผู้ติดต่อ พนักงาน บุคลากร ผู้มีอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดๆ ที่มีอำนาจในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมในนามของลูกค้าของเราและบริษัทในเครือ; (3) ผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา; (4) ผู้รับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา; และ (5) บุคคลอื่นใดที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามได้ระบุไว้ด้านล่าง) (เรียกรวมกันว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชั่นมือถือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละบริการที่คุณใช้ (เช่น เว็บไซต์ของบริษัท แอปพลิเคชันของบริษัท เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ) ซึ่งอาจมีการกำหนดแยกไว้ต่างหากเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

เราจะตรวจสอบและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่บังคับใช้และวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ขอแนะนำให้คุณติดตามและกลับมาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นระยะเพื่อให้ตัวเองได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของเรา เราจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่สำคัญ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวม

 • 1) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนหรือระบุตัวบุคคลใด ๆ ได้ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่คุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากคุณ (เช่น ผ่านตัวแทน เจ้าหน้าที่ พนักงานขาย คอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชัน) หรือแหล่งอื่น ๆ (เช่น โซเชียลมีเดีย บุคคลที่สาม แพลตฟอร์มออนไลน์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ) หรือผ่านบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ทางการ หรือบุคคลที่สาม ประเภทของข้อมูลเฉพาะที่รวบรวมจะขึ้นอยู่กับบริบทของการโต้ตอบของคุณกับเรา และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการหรือต้องการจากเราและภายในกลุ่มบริษัทคาร์ซัม
 • 2) "ข้อมูลอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดประเภทตามกฎหมายว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหว เราจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลสำคัญระหว่างประเทศ หากเราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทธุรกิจต่างๆ ของบริษัท คาร์ซัม(ประเทศไทย) จำกัด

 • รายละเอียด
 • 1) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ตำแหน่ง ชื่อสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรที่ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง) ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน
 • 2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล LINE ID
 • 3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้ ช่วงรายได้ รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดการชำระเงิน รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
 • 4) รายละเอียดการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินให้กับคุณ วันที่และ/หรือเวลาชำระเงิน จำนวนเงินและวิธีการชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับรายการแลกของรางวัล วันที่ และสถานที่ซื้อ
 • 5) รายละเอียดพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความสนใจ งานอดิเรก รูปแบบการดำเนินชีวิต ทัศนคติและความเชื่อมั่น และข้อมูลการปฏิสัมพันธ์
 • 6) ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอ่อนไหวตามที่แสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ)

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น คุกกี้ และพฤติกรรมการท่องอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประเภทการสืบค้นประวัติการค้นหา ภาษาที่ใช้ในการสืบค้น ที่อยู่ ไอพี ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ และโต้ตอบกับบริการออนไลน์หรือโฆษณาของเรา (รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่ดู เนื้อหาที่ดู ลิงก์ที่คลิกและคุณสมบัติที่ใช้) เวลาและความถี่ที่คุณใช้บริการออนไลน์ของเรา หน้าเว็บไซต์ที่คุณคลิกลิงก์เพื่อมายังบริการออนไลน์ของเรา (เช่น URL อ้างอิง) และรายงานข้อขัดข้อง หากเป็นไปได้ที่จะรวมข้อมูลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากใช้ข้อมูลอื่นเพื่อสร้างโปรไฟล์ของบุคคล เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลอื่น ๆ และข้อมูลที่รวมกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปฏิเสธหรือลบคุกกี้ได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเว็บเบราว์เซอร์ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ การใช้เว็บไซต์โดยไม่ลบหรือปฏิเสธ แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

เราจะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหว เมื่อได้รับความยินยอมของคุณอย่างชัดแจ้งหรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา (เช่น ชื่อเต็ม หมายเลขโทรศัพท์ ความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขา ฯลฯ) โปรดนำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไปให้บุคคลภายนอกดังกล่าวรับทราบและ/หรือให้ความยินยอมแก่เราด้วย

เราจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน (ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ) ข้อมูลอ่อนไหวตามความยินยอมของคุณอย่างชัดแจ้งหรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

กิจกรรมของเราตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้เยาว์ และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลที่ไร้ความสามารถโดยเจตนา หากคุณเป็นผู้เยาว์ เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถที่ต้องการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ในการจ้างงาน/ความสัมพันธ์ในการทำงานกับเรา คุณต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณก่อนที่จะติดต่อเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ในกรณีที่เราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจจากผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและ/หรือไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์และผู้อนุบาลตามกฎหมาย เราจะลบข้อมูลดังกล่าวทันทีหรือดำเนินการก็ต่อเมื่อเราสามารถใช้ฐานกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอม

2. วัตถุประสงค์ของการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของคุณทั้งภายในและระหว่างประเทศ

 • 2.1. วัตถุประสงค์ที่ต้องการความยินยอม

 • เราอาศัยความยินยอมของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เมื่อไม่มีการใช้ฐานทางกฎหมายอื่นใด:

 • รายละเอียด
 • 1) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อให้การสื่อสารการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าว กิจกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา บริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลที่สาม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • 2) บริการวิเคราะห์: เพื่อดำเนินการบริการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลที่สาม
 • 3) ข้อมูลอ่อนไหว: เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้: ข้อมูลอ่อนไหวตามที่แสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง

 • ในกรณีที่มีการขอความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ สามารถทำได้โดยติดต่อ dpo.th@carsome.com การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอ่อนไหวก่อนที่ความยินยอมจะถูกเพิกถอน

 • 2.2. วัตถุประสงค์ที่เราใช้และเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • เราอาจใช้ (1) ฐานสัญญา เพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานกับคุณ (2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ของฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราและฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลที่สาม (4) ฐานประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต สำหรับการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานสาธารณประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อการใช้อำนาจหน้าที่ของทางราชการ

 • เราอาจรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • รายละเอียด
 • 1) เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ: เพื่อทำสัญญาและปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา; เพื่อดำเนินการตามรายละเอียดสัญญา ธุรกรรมทางการเงิน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมถึงการตรวจทานธุรกรรม การตรวจสอบ และการยกเลิก  เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับและการออกใบแจ้งหนี้ การจ่ายเงินสด และเจ้าหนี้การค้า เพื่อดำเนินการเป็นสมาชิกของคุณ เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน; เพื่อเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมและบริการของเรา จัดกิจกรรม สถานที่ และบริการอื่น ๆ สำหรับคุณ
 • 2) การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่นๆ: เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การแข่งขัน การจับรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่พิเศษ และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่นๆ
 • 3) การลงทะเบียนและการรับรองความถูกต้อง: เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ระบุและพิสูจน์ตัวตนของคุณ
 • 4) เพื่อสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ: เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้รับจากเราและรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากคุณ; เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ เพื่อจัดการกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า คำขอ ข้อเสนอแนะ การร้องเรียน การเรียกร้องการรับประกัน ข้อพิพาทหรือการชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและข้อกำหนดทางการค้า
 • 5) เพื่อประมวลผลธุรกรรมและหรือการชำระเงิน: เช่น เพื่อประมวลผลการชำระเงินหรือธุรกรรม การเรียกเก็บเงิน การประมวลผล การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการกระทบยอด ซึ่งรวมถึงการเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ธุรกรรม หรือการชำระเงิน การออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จการชำระเงิน และการส่งมอบสิ่งดังกล่าวข้างต้น
 • 6) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อให้การตลาด การสื่อสาร ข้อเสนอพิเศษ สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าว ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา บริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตามความต้องการที่คุณได้แสดงไว้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • 7) การทำโปรไฟล์และการวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิจัยตลาด การสำรวจ การประเมิน และพฤติกรรม เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดของเรา การนำเสนอและการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อประเมินความสนใจของคุณ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนารูปแบบการจำแนกกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ ปรับปรุง วิจัยและพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทั้งหมด
 • 8) การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: เช่น เพื่ออัปเดตข้อมูลของคุณ เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายความเป็นไปได้ของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ) เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า [เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงของบริษัท การตรวจสอบและการเก็บบันทึกการตรวจสอบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต]; เพื่อเก็บบันทึกทางธุรกิจและอื่น ๆ เพื่อดำเนินการ จัดการ และบำรุงรักษาการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อรักษาการดำเนินงานด้านไอที การจัดการระบบการสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยด้านไอที และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไอที และเพื่อคงไว้ซึ่งการจัดการธุรกิจภายในสำหรับข้อกำหนด นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใน เพื่อบันทึกความถี่ของการเข้าชม;
 • 9) การปฏิบัติตามข้อบังคับและภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม: เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย การดำเนินการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลที่เชื่อว่าเราต้องทำเช่นนั้น และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย   การดำเนินการ หรือคำสั่งของรัฐบาลดังกล่าว เพื่อจัดทำและจัดการใบกำกับภาษี เพื่อติดต่อกับหน่วยงานด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน และหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ รวมถึงการสืบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม
 • 10) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา: เช่น เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองว่าเว็บไซต์เหล่านี้ทำงานอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา ปรับปรุงเค้าโครงและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่มีอยู่ของเราและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
 • 11) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความซื่อสัตย์ของธุรกิจของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติมิชอบภายในสถานที่ของเรา เช่น ตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อการเรียกร้องการฉ้อโกง และเพื่อกำหนดความเสี่ยงในการฉ้อโกงและระบุธุรกรรมที่ฉ้อโกง การเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและทรัพย์สินของเรา เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายการคว่ำบาตร การบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบและบันทึกภายใน การจัดการสินทรัพย์ การจัดการระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ เพื่อติดตามเหตุการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความซื่อสัตย์ของธุรกิจของเรา; เพื่อการอ้างอิงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือการดำเนินคดี;
 • 12) ธุรกรรมของบริษัท: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น
 • 13) ชีวิต: เพื่อป้องกันหรือปราบปรามอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล

 • หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่คุณได้

3. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกต่อไปนี้ ซึ่งรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายนี้ บุคคลที่ภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยและพื้นที่นอกประเทศไทย คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะที่คุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

 • 3.1. ระบบนิเวศน์ของกลุ่มบริษัทคาร์ซัม
 • เนื่องจากบริษัท คาร์ซัม(ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทคาร์ซัม ข้อมูลของคุณจึงอาจถูกเข้าถึงหรือแบ่งปันกับหน่วยงานอื่นภายในกลุ่มบริษัทคาร์ซัม เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ วิธีนี้จะช่วยให้บริษัทอื่นๆ ใน กลุ่มบริษัทคาร์ซัม สามารถใช้ความยินยอมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทคาร์ซัม

 • รายชื่อบริษัทภายในระบบนิเวศของกลุ่มบริษัทคาร์ซัม: บริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาร์ซัมย์ เซอทิไฟด์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาร์ซัมย์ อะคาเดมี่ (ประเทศไทย) จำกัด และออโต้ฟัน ประเทศไทย

 • 3.2. ผู้ให้บริการของเรา
 • เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่น ๆ เพื่อดำเนินการในนามของเราหรือเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโปรแกรมและซอฟแวร์ ผู้ให้บริการด้านระบบไอทีและบริษัทสนับสนุนด้านไอที (2) ตัวแทนการตลาด สื่อโฆษณา ดีไซเนอร์ ครีเอทีฟ และสื่อสาร (3) ตัวแทนด้านแคมเปญ เหตุการณ์ และผู้จัดการตลาด และผู้ให้บริการระบบ CRM (4) ผู้ให้บริการด้านจัดเก็บข้อมูลและคลาวด์ (5) ผู้ให้บริการด้านจัดการทรัพย์สิน (6) ตัวแทนการขาย (7) ผู้ให้บริการด้านขนส่งและจัดส่ง (8) ผู้ให้บริการระบบการชำระเงินและการชำระเงิน (9) หน่วยงานด้านวิจัย (10) ผู้ให้บริการด้านวิเคราะห์ข้อมูล (11) หน่วยงานด้านการสำรวจ (12) คอลเซ็นเตอร์ (13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (14) ผู้ให้บริการด้านการบริหาร (15) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์
 • ในการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ให้บริการเท่านั้นในการดำเนินการบริการ และเราขอให้พวกเขาไม่รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณ (ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่เราทำงานด้วยจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
 • 3.3. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทที่เราได้ร่วมมือด้วย เพื่อเสนอหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น สถาบันการเงิน บริษัทจัดการและแก้ไขปัญหา บริษัทโทรคมนาคม ผู้สนับสนุน พัธมิตรร่วม และบุคคลที่สามอื่นๆที่ดำเนินการทางการตลาดร่วมและส่งเสริมกัน
 • 3.4. หน่วยงานรัฐบาล
 • ในบางสถานการณ์ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับฐานหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ หรืออื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา สิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการกับปัญหาการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย หรือความปลอดภัย
 • 3.5. ที่ปรึกษามืออาชีพ
 • ที่ปรึกษามืออาชีพรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ที่ปรึกษากฎหมายที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเราและให้บริการดำเนินคดีเพื่อแก้ต่างหรือฟ้องร้องทางกฎหมาย (2) ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ให้บริการด้านบัญชีและการตรวจสอบแก่เรา
 • 3.6. ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือภาระผูกพัน
 • บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับมอบหมายของเรา ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกิจการร่วมค้า จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เคารพข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง บริษัทในเครือ/บริษัทย่อยในต่างประเทศ หรือเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการป้องกันข้อมูลเดียวกัน เราดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการถ่ายโอนอย่างปลอดภัยและฝ่ายที่รับมีมาตรฐานการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสมหรือการเสื่อมเสียอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต เราจะขอความยินยอมจากคุณในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยินยอมให้โอนระหว่างประเทศ

5. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานแค่ไหน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้รับ และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลานาน ตามที่กฎหมายกำหนด

6. สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และข้อยกเว้นดังกล่าว คุณอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้:

 • 1) ได้รับแจ้ง คุณมีสิทธิที่จะได้รับรู้ว่าเหตุใดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงจำเป็นสำหรับการประมวลผล เราจะใช้ข้อมูลอย่างไรและจะทำอย่างไรกับข้อมูลนั้น (นโยบายนี้) 
 • 2) การเข้าถึง คุณอาจมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนที่จะให้ข้อมูลที่ร้องขอแก่คุณ
 • 3) การแก้ไข คุณอาจมีสิทธิที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบันที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน (ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ) เกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง
 • 4) การเคลื่อนย้ายข้อมูล คุณอาจมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้าง และส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น โดยที่นี่คือ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ กับเรา และ (ข) หากเรากำลังประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามความยินยอมของคุณหรือเพื่อทำสัญญากับคุณ
 • 5) การคัดค้าน คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การคัดค้านการตลาดทางตรง
 • 6) ข้อจำกัด คุณอาจมีสิทธิจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์
 • 7) เพิกถอนความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา
 • 8) การลบ คุณอาจมีสิทธิร้องขอให้เราลบหรือยกเลิกการระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอน(ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ) เกี่ยวกับคุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น หากเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามฐานหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย
 • 9) ยื่นคำร้อง คุณอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจที่คุณเชื่อว่าการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นผิดกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

7. รายละเอียดการติดต่อของเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่

 • 1) ชื่อบริษัท
 • บริษัท คาร์ซัม(ประเทศไทย) จำกัด
 • info@carsome.co.th
 • 2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
 • dpo.th@carsome.com

ออกเมื่อ: 3 พฤษภาคม 2565

แก้ไขล่าสุด: 3 พฤษภาคม 2565