การตรวจสภาพรถยนต์ 175 จุด

ภายนอกห้องโดยสาร

ภายในรถยนต์

การทดสอบบนท้องถนน

ห้องเครื่องยนต์