เราปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย มีบริการวิดีโอคอลสภาพรถ/ส่งรถทดลองขับที่บ้าน เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อตกลงการใช้งาน

Carsome (Thailand) Company Limited [“บริษัท”] ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ประสงค์

ขอรับข้อเสนอราคาจากทางตัวแทนจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของเรา เราใคร่ขอให้ท่านศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง ก่อนตกลงรับข้อเสนอราคารถ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้า [“ผู้รับบริการ”] มีความยินยอมโดยสมัครใจที่จะทำธุรกิจกับทางบริษัท โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล [“ข้อมูลส่วนตัว”] ที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัท ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้

ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายรถสามารถติดต่อผู้รับบริการได้ ซึ่งอาจรวมไปถึง การส่งจดหมาย การส่งอีเมล การส่งข้อความผ่าน SMS หรือโทรศัพท์ไปยังผู้รับบริการ

บริษัทอาจจะทำสัญญาบริการกับผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการรายอื่นจะต้องทำสัญญาไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุในที่นี้


ผู้รับบริการมีสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ที่จะ

  • 1.  ยกเลิกการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัว
  • 2.  ร้องขอให้ผู้ให้บริการทำการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว
  • 3.  ตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ

ผู้รับบริการสามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล: wasawad@carsome.co.th

บริษัทจะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ และจะกำหนดให้ผู้ให้บริการที่ใช้ข้อมูลต่อทำเช่นเดียวกัน

บริษัทขอยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้รับบริการจะถูกลบและกำจัดออกจากระบบอย่างถาวร เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการในการดำเนินการแล้ว

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายบังคับใช้ ระเบียบราชการ หรือผู้มีอำนาจบังคับใช้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาคลิก http://www.carsome.co.th/privacy_policy