กลับสู่ด้านบน

สามารถพบกับคาร์ซัมได้ที่ประเทศต่อไปนี้


ข้อกำหนดการใช้งาน


Carsome Thailand Ltd [“บริษัท”] ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ประสงค์

ขอรับข้อเสนอราคาจากทางตัวแทนจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของเรา เราใคร่ขอให้ท่านศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง ก่อนตกลงรับข้อเสนอราคารถ

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้า [“ผู้รับบริการ”] มีความยินยอมโดยสมัครใจที่จะทำธุรกิจกับทางบริษัท โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล [“ข้อมูลส่วนตัว”] ที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัท ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้

 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายรถสามารถติดต่อผู้รับบริการได้ ซึ่งอาจรวมไปถึง การส่งจดหมาย การส่งอีเมล การส่งข้อความผ่าน SMS หรือโทรศัพท์ไปยังผู้รับบริการ

 

บริษัทอาจจะทำสัญญาบริการกับผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการรายอื่นจะต้องทำสัญญาไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุในที่นี้

 

 

ผู้รับบริการมีสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ที่จะ

1.ยกเลิกการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัว
2.ร้องขอให้ผู้ให้บริการทำการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว
3.ตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ

 

ผู้รับบริการสามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล: wasawad@carsome.co.th

 

บริษัทจะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ และจะกำหนดให้ผู้ให้บริการที่ใช้ข้อมูลต่อทำเช่นเดียวกัน

 

บริษัทขอยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้รับบริการจะถูกลบและกำจัดออกจากระบบอย่างถาวร เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการในการดำเนินการแล้ว

 

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายบังคับใช้ ระเบียบราชการ หรือผู้มีอำนาจบังคับใช้

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาคลิก http://www.carsome.co.th/privacy_policy