นโยบายคุกกี้

*** Thai version available below

*** ฉบับภาษาไทยมีให้บริการด้านล่าง

Cookie Policy


Carsome Thailand Co., Ltd. (“we,” “us,” or “our”) may use cookies, web beacons, tracking pixels, and other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, media channel, mobile website, or mobile application related or connected thereto (collectively, the “Site”) to help customize the Site and improve your experience.


What are cookies?


Cookies are simple text files that are stored on your computer or mobile device by a website’s server. Each cookie is unique to your web browser.

Your browser then provides that unique identifier to use each time you submit a query to the Site. We use cookies on the Site to, among other things, keep track of services you have used, record registration information, record your user preferences, keep you logged into the Site, facilitate purchase procedures, and track the pages you visit. Cookies help us understand how the Site is being used and improve your user experience.


What type of cookies do we use?


1)Advertising Cookies [Consent Required]: Advertising cookies are placed on your computer by advertisers and ad servers in order to display advertisements that are most likely to be of interest to you. These cookies allow advertisers and ad servers to gather information about your visits to the Site and other websites, alternate the ads sent to a specific computer, and track how often an ad has been viewed and by whom. These cookies are linked to a computer and do not gather any personal information about you.

2)Analytics Cookies [Consent Required]: Analytics cookies monitor how users reached the Site, and how they interact with and move around once on the Site. These cookies let us know what features on the Site are working the best and what features on the Site can be improved.

3)Third-Party Cookies [Consent Required]: Third-party cookies may be placed on your computer when you visit the Site by companies that run certain services we offer. These cookies allow the third parties to gather and track certain information about you. These cookies can be manually disabled in your browser.

4)Our Cookies [Legitimate Interest]: Our cookies are “first-party cookies”, and can be either permanent or temporary. These are necessary cookies, without which the Site won't work properly or be able to provide certain features and functionalities. Some of these may be manually disabled in your browser, but may affect the functionality of the Site.

5)Personalization Cookies [Legitimate Interest]: Personalization cookies are used to recognize repeat visitors to the Site. We use these cookies to record your browsing history, the pages you have visited, and your settings and preferences each time you visit the Site. 

6)Security Cookies [Legitimate Interest]: Security cookies help identify and prevent security risks. We use these cookies to authenticate users and protect user data from unauthorized parties.

7)Site Management Cookies [Legitimate Interest]: Site management cookies are used to maintain your identity or session on the Site so that you are not logged off unexpectedly, and any information you enter is retained from page to page. These cookies cannot be turned off individually, but you can disable all cookies in your browser.


What are your options if you do not want cookies?


Most browsers are set to accept cookies by default. However, you can remove or reject cookies in your browser’s settings. Please be aware that such action could affect the availability and functionality of the Site. 

For more information on how to control cookies, check your browser or device’s settings for how you can control or reject cookies, or visit the following links:



In addition, you may opt-out of some third-party cookies through the Network Advertising Initiative’s Opt-Out Tool.


Privacy policy


For more information about how we use information collected by cookies and other tracking technologies, please refer to our Privacy Policy [https://www.carsome.co.th/privacy_policy] posted on the Site. This Cookie Policy is part of and is incorporated into our Privacy Policy. By using the Site, you agree to be bound by this Cookie Policy and our Privacy Policy.


Our contact details


If you have concerns or questions regarding this policy or if you wish to contact us to exercise your rights relating to your Personal Data or if you have any queries about your Personal Data under this Cookie Policy, please contact us or our Data Protection Officer at: 

1)Company Name:

Carsome Thailand Co., Ltd.

info@carsome.co.th


2)Data Protection Officer:

dpo.th@carsome.com


Issued on: 03 May 2022

Last revision: 03 May 2022

นโยบายคุกกี้


บริษัท คาร์ซัม(ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลการติดตาม และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงรูปแบบสื่ออื่น ๆ ช่องทางสื่อ เว็บไซต์บนมือถือ หรือแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมต่อกับมัน (รวมเรียกว่า “ไซต์”) เพื่อช่วยปรับแต่งไซต์และปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ


คุกกี้ คือ อะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณโดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ คุกกี้แต่ละอันมีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ


เบราว์เซอร์ของคุณจะมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันเพื่อใช้ในแต่ละครั้งที่คุณส่งคำถามไปยังไซต์ เราใช้คุกกี้บนไซต์เพื่อติดตามบริการที่คุณใช้ บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน บันทึกการตั้งค่าผู้ใช้ การเข้าสู่ระบบไซต์ อำนวยความสะดวกขั้นตอนการซื้อ และติดตามหน้าที่คุณเยี่ยมชม คุกกี้ช่วยให้เราเข้าใจว่ามีการใช้ไซต์อย่างไรและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณอยู่เสมอ


เราใช้คุกกี้ประเภทใด?

1)คุกกี้โฆษณา [ต้องได้รับความยินยอม]: ผู้โฆษณาและเซิร์ฟเวอร์โฆษณาจะวางคุกกี้โฆษณาลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อแสดงโฆษณาที่น่าจะสนใจคุณมากที่สุด คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ผู้โฆษณาและเซิร์ฟเวอร์โฆษณารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมไซต์และเว็บไซต์อื่นๆ ของคุณ สลับโฆษณาที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง และติดตามความถี่ที่โฆษณาได้รับการดูและโดยใคร คุกกี้เหล่านี้เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์และไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ

2)คุกกี้การวิเคราะห์ [ต้องได้รับความยินยอม]: คุกกี้การวิเคราะห์ จะตรวจสอบวิธีที่ผู้ใช้เข้าถึงไซต์ และวิธีที่พวกเขาโต้ตอบและย้ายไปมาบนไซต์ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราทราบว่าคุณลักษณะใดบนไซต์ทำงานได้ดีที่สุด และคุณลักษณะใดบนไซต์ที่สามารถปรับปรุงได้

3)คุกกี้ของบุคคลที่สาม [ต้องได้รับความยินยอม]: อาจมีการวางคุกกี้ของบุคคลที่สามบนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์โดยบริษัทที่ให้บริการบางอย่างที่เรานำเสนอ คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้บุคคลที่สามรวบรวมและติดตามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ คุกกี้เหล่านี้สามารถปิดใช้งานได้ด้วยตนเองในเบราว์เซอร์ของคุณ

4)คุกกี้ของเรา [ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย]: คุกกี้ของเราคือ “คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง” และสามารถเป็นแบบถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็น โดยที่ไซต์จะไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือสามารถให้คุณลักษณะและฟังก์ชันบางอย่างได้ สิ่งเหล่านี้บางส่วนอาจถูกปิดใช้งานด้วยตนเองในเบราว์เซอร์ของคุณ แต่อาจส่งผลต่อการทำงานของไซต์

5)คุกกี้ส่วนบุคคล [ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย]: คุกกี้ส่วนบุคคลใช้เพื่อจดจำผู้เยี่ยมชมไซต์ซ้ำ เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อบันทึกประวัติการเข้าชม หน้าที่คุณได้เยี่ยมชม และการตั้งค่าและการตั้งค่าของคุณทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมไซต์

6)คุกกี้ความปลอดภัย [ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย]: คุกกี้ความปลอดภัยช่วยระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และปกป้องข้อมูลผู้ใช้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

7)คุกกี้การจัดการเว็บไซต์ [ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย]: คุกกี้การจัดการเว็บไซต์จะใช้เพื่อรักษาข้อมูลประจำตัวหรือเซสชันของคุณบนเว็บไซต์ เพื่อไม่ให้คุณออกจากระบบโดยไม่คาดคิด และข้อมูลใดๆ ที่คุณป้อนจะถูกเก็บไว้จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง คุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถปิดทีละรายการได้ แต่คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมดในเบราว์เซอร์ของคุณได้


ทางเลือกหากคุณไม่ต้องการคุกกี้


เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อความพร้อมใช้งานและการทำงานของไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการควบคุมคุกกี้ ตรวจสอบการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณสำหรับวิธีที่คุณสามารถควบคุมหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือไปที่ลิงก์ต่อไปนี้:



นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกไม่ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามผ่านเครื่องมือของ Network Advertising Initiative


นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว [https://www.carsome.co.th/privacy_policy] ที่โพสต์บนเว็บไซต์ นโยบายคุกกี้นี้เป็นส่วนหนึ่งของและรวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการใช้เว็บไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


รายละเอียดการติดต่อของเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่

1) ชื่อบริษัท

บริษัท คาร์ซัม(ประเทศไทย) จำกัด

info@carsome.co.th

2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

dpo.th@carsome.com


ออกเมื่อ: 3 พฤษภาคม 2565

แก้ไขล่าสุด: 3 พฤษภาคม 2565