2020 Mitsubishi ATTRAGE GLX 1.2
35,390 กม. | Automatic
แล้วพบกันเร็วๆนี้!
ฉันสนใจ
081-573-8092
2020 Mitsubishi ATTRAGE GLX 1.2
บาท 6,822 /เดือน
2020 Mitsubishi ATTRAGE GLX 1.2
35,390 กม. | Automatic
374,900 บาท
401,143 บาท (รวมภาษี 7% แล้ว)
6,822 บาท /เดือน
เครื่องคำนวณสินเชื่อรถยนต์
ราคารวมทุกอย่างแล้ว
รับประกัน 1 ปี ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าตรวจสภาพรถยนต์ ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อรถยนต์
ประเมินค่าผ่อนชำระรายเดือน
6,822 บาท/เดือน
โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย 4.0% ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อจำนวนเงินที่ต้องชำระต่อเดือน
เงินดาวน์
5,000 บาท
วงเงินกู้
396,143 บาท
ราคารถยนต์รวมภาษี 7%
401,143 บาท
เงินดาวน์
5,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
2
3
4
5
6
7
6 ปี
แล้วพบกันเร็วๆนี้!
เรากำลังปรับปรุงและเตรียมรถคันนี้ รับการแจ้งเตือนเมื่อพร้อม
ฉันสนใจ
ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราที่
ไลน์ไอดี
081-573-8092
รายละเอียดรถยนต์
รายงานการตรวจสภาพรถยนต์
การเงิน
คำสัญญาจาก
CARSOME
  • ราคาคงที่ ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง

  • รับประกัน 1 ปี

  • รับประกันคืนเงิน 5 วัน

  • การตรวจสภาพรถยนต์ 175 จุด

ขั้นตอนการซื้อรถ
จองออนไลน์
จองรถหรือโทรคุยกับที่ปรึกษาของเรา
ทดลองขับรถ
มาที่ศูนย์บริการของเราหรือขอทดลองขับที่บ้าน
ยอดชำระคงเหลือ
ชำระด้วยเงินสดหรือเงินกู้ เราพร้อมจัดการให้ ฟรี! ทุกขั้นตอน
ต้องการให้เราจัดส่งหรือมารับด้วยตนเอง
มารับรถด้วยตนเองที่ศูนย์บริการของเราหรือจัดส่งรถถึงหน้าประตูบ้านคุณ

แล้วพบกันเร็วๆนี้!

เรากำลังปรับปรุงและเตรียมรถคันนี้ รับการแจ้งเตือนเมื่อพร้อม

ฉันสนใจ
081-573-8092
ประเมินค่าผ่อนชำระรายเดือน
6,822 บาท/เดือน
โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย 4.0% ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อจำนวนเงินที่ต้องชำระต่อเดือน
เงินดาวน์
5,000 บาท
วงเงินกู้
396,143 บาท
ราคารถยนต์รวมภาษี 7%
401,143 บาท
เงินดาวน์
5,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
2
3
4
5
6
7
6 ปี