5 สิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถตากแดด

ข้อมูลน่ารู้ 5 สิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถตากแดด จะเกิดอันตรายอย่างไร