ผลสำรวจลูกค้าของบริษัท Carsome

จุดเด่นของรายงาน ความรู้สึกในการขายรถยนต์และการซื้อรถยนต์ของลูกค้าไทย ลูกค้าจำนวน 63% จากลูกค้าทั้งหมดที่ทำแบบสอบถาม มีแผนจะซื้อรถภายใน 7-12 เดือน ลูกค้าจำนวน 71% จากลูกค้าทั้งหมดที่ทำแบบสอบถาม วางแผนที่จะขายรถยนต์ของพวกเขาภายใน 1 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย ระมัดระวังการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และบริการ e-hailing ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ลูกค้าจำนวน 55% จากลูกค้าทั้งหมดที่ทำแบบสอบถาม ไม่สะดวกที่จะนั่งรถร่วมกับคนแปลกหน้าหรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ จำนวนผู้ที่ไม่ใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือบริการเรียกรถโดยสาร มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 30% (ก่อนภาวะฉุกเฉิน Covid-19) เป็น 42% (หลังภาวะฉุกเฉิน Covid-19) สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ Carsome Consumer Survey