ตรอ. คืออะไร? ทำไมต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนต่อภาษี

การตรวจสภาพรถยนต์คือสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องทำเป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อให้รถอยู่ในสภาพดีและยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถอีกด้วย โดยปกติแล้วการตรวจสภาพรถยนต์จะต้องตรวจเช็กตามระยะทางการใช้งานหรืออายุการใช้งานของรถ แต่เมื่อรถยนต์มีอายุการใช้งานที่มากขึ้น ตามกฎหมายกำหนดว่าจะต้องให้เจ้าของรถนำรถไปตรวจสภาพทุกปีก่อนจึงจะสามารถต่อภาษีหรือพ.ร.บ. รถยนต์ได้ การตรวจแบบนี้ หลายๆ คนมักจะเรียกกันว่า ตรวจตรอ. วันนี้ Carsome ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์จึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับการตรวจสภาพรถยนต์เพื่อต่อภาษีประจำปี (ตรอ.) พร้อมบอกขั้นตอนและวิธีการเตรียมตัวในการตรวจตรอ. ให้พร้อมกันเลย   สารบัญ การตรวจสภาพรถยนต์เพื่อต่อภาษีประจำปี (ตรอ.) ตรอ. คืออะไร รถกี่ปีต้องตรวจตรอ. รถที่ตรวจตรอ. ไม่ได้ อัตราค่าตรวจตรอ. เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อตรวจตรอ. ตรอ. ตรวจอะไรบ้าง ทำอย่างไรหากตรวจตรอ.ไม่ผ่าน   ตรอ. คืออะไร ตรอ. ย่อมาจากคำว่า สถานตรวจสภาพรถเอกชน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เปิดให้ผู้ใช้รถหรือมอเตอร์ไซค์นำรถของตนเองเข้ามาตรวจสภาพรถก่อนจะนำไปต่อภาษีได้ในกรณีที่ไม่สะดวกนำรถเข้าไปตรวจสภาพที่กรมขนส่งทางบกนั่นเอง เหมาะสำหรับคนที่มีบ้านไกล ไม่สะดวกขับรถไกลๆ และสถานตรวจสภาพรถที่มีสัญลักษณ์ตรอ. ก็แสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว  นอกจากนี้ การตรวจตรอ. คือสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากเป็นการตรวจเพื่อรับรองว่ายานพาหนะที่ใช้นั้นมีความปลอดภัย มีสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้   รถกี่ปีต้องตรวจตรอ. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติไว้ว่ารถสำหรับการใช้ขนส่งจะต้องมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง และลักษณะต่างๆ ของรถยนต์จะต้องถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดังนั้นจึงมีกฎขึ้นมาว่ารถที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างเยอะจำเป็นต้องนำรถไปตรวจตรอ.ทุกปี และสำหรับรถที่เข้าเกณฑ์การตรวจตรอ. …

ตรอ. คืออะไร? ทำไมต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนต่อภาษี Read More »