ฤกษ์ออกรถมงคลปี 2565 ชีวิตรุ่งเรืองตลอดปี

ฤกษ์ออกรถมงคลปี 2565 ชีวิตรุ่งเรืองตลอดปี

ฤกษ์ออกรถมงคลคือสิ่งที่คนไทยหลายคนให้ความสนใจก่อนจะตัดสินใจออกรถสักคัน เนื่องจากหลายคนเชื่อว่าศาสตร์ของวันที่และตัวเลขจะส่งผลต่อชีวิตและดวงชะตาเป็นอย่างมาก หากการกระทำใด อย่างเช่น การออกรถเป็นการกระทำในวันที่มี ‘ฤกษ์งามยามดี’ แล้วล่ะก็ จะส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรืองในทุกๆ แง่มุมเลยล่ะ วันนี้ Carsome ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์จะพาเพื่อนๆ ไปสำรวจกันว่าฤกษ์ออกรถมงคลประจำปี 2565 นี้คือวันไหนบ้าง

ซื้อรถยนต์มือสองกับ  Carsome.co.th การันตีคุณภาพรถยนต์ ผ่านการตรวจสภาพ 175 จุด พร้อมรับประกัน 1 ปีเต็ม ราคาคงที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ซื้อไปแล้วไม่พอใจ การันตีคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 5 วัน
นึกถึงรถยนต์มือสองต้อง Carsome.co.th

ฤกษ์ออกรถมงคลปี 2565

ความเชื่อเรื่องฤกษ์มงคล

ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์มงคลมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฤกษ์ในการกระทำใดๆ หรือในวันสำคัญต่างๆ ก็ตาม เช่น ฤกษ์งานแต่งงาน ฤกษ์วันขึ้นบ้านใหม่ และในปัจจุบันก็มีฤกษ์วันออกรถด้วย ฤกษ์มีความหมายว่าการมองดู การพิจารณาหาวันและเวลาที่เหมาะสมแก่การประกอบพิธีมงคลนั้นๆ โดยจะเรียกว่า “ฤกษ์งามยามดี” ก็ต่อเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นวัน เวลา สถานที่ บุคคล และสิ่งของประกอบการทั้งหลาย แต่หากมีอะไรที่ยังขาดจะถือว่าเป็นฤกษ์ไม่ดีนั่นเอง

การหาฤกษ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ฤกษ์ในทางโลก ฤกษ์ประเภทนี้จะดูจากการที่วันประกอบไปด้วยส่วนดีมากทึ่สุดและส่วนเสียน้อยที่สุด โดยส่วนดี ได้แก่ การเป็นเดช เป็นศรี เป็นมูละ เป็นอุตสาหะ เป็นมนตรี เป็นราชาฤกษ์ เป็นเทวีฤกษ์ เป็นมหัทธโนฤกษ์ เป็นต้น และส่วนเสีย ได้แก่ เป็นอุบาทว์เป็นโลกาวินาศ เป็นกาลกรรณี เป็นอริ เป็นมรณะ เป็นวินาศ เป็นต้น วันไหนที่ส่วนดีมากที่สุดและส่วนเสียน้อยที่สุดก็จะถือเป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการประกอบพิธีมงคลนั้นๆ
 • ฤกษ์ในทางธรรม ฤกษ์ประเภทนี้จะอิงจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก คือการยึดการทำความดีเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติทำความดีทั้งกายวาจาใจ เมื่อนั้นก็ชีวิตก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรื่องนั่นเอง

(ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.muangphon.go.th/)

ความหมายของฤกษ์ (ดิถีมงคล) ๕ ประการ

ความหมายของฤกษ์ (ดิถีมงคล) ๕ ประการ

ก่อนอื่นเลย เราควรมาดูความหมายของฤกษ์ต่าง ๆ ดูก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าฤกษ์แต่ละยามนั้นมีความหมายและจะส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรบ้าง ดังนี้

 • ดิถีอำมฤตโชค: อำนวยให้ได้รับโชคลาภสำเร็จผลตามที่กำหนดไว้การมีอายุยืน วันไม่ตาย เป็นวันทิพย์ เป็นดิถีดีที่สุด ดิถีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ดิถีทิพย์ เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับความราบรื่นและสบาย ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้น ดีกว่าข้างแรม แต่อย่างไรก็ตาม ข้างแรมก็ใช้ได้เช่นกัน
 • ดิถีมหาสิทธิโชค: ความสำเร็จผลอย่างเต็มที่ดีมากสำหรับงานที่มีโครงการระยะยาว วันให้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เป็นดิถีที่ดีรองลงมา ดิถีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานสำคัญ โดยเฉพาะโครงการระยะสั้น ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้น ดีกว่าข้างแรม แต่อย่างไรก็ตามข้างแรมก็ใช้ได้เช่นกัน
 • ดิถีสิทธิโชค:  ความสำเร็จสมปรารถนาดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น วันให้ความสำเร็จ วันโชคดี วันให้ลาภผล เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่เป็นโครงการระยะยาว ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้น ดีกว่าข้างแรม แต่อย่างไรก็ตาม ข้างแรมก็ใช้ได้
 • ดิถีชัยโชค: ทำการแข่งขันได้ชนะงานนี้ต้องต่อสู้แข่งขัน วันแห่งชัยชนะ วันทำให้เกิดความภูมิใจ วันได้รับความสำเร็จจากการต่อสู้ เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่ต้องต่อสู้แข่งขันหรือรบทัพจับศึก ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม
 • ดิถีราชาโชค: ให้ผลถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ดีสำหรับงานต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ วันได้รับชัยชนะด้วยบารมี เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม

ฤกษ์ออกรถมงคลปี 2565

เมื่อเข้าใจเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์มงคลแล้ว ก็มาเช็คกันเลยว่าฤกษ์มงคลสำหรับการออกรถปี 2565 มีวันไหนบ้าง จะได้วางแผนกันได้อย่างถูกต้อง

ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด

คนเกิดวันจันทร์ ห้ามออกรถวันอาทิตย์ 
คนเกิดวันอังคาร ห้ามออกรถวันจันทร์ 
คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)  ห้ามออกรถวันอังคาร 
คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามออกรถวันพฤหัสบดี 
คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามออกรถวันเสาร์ 
คนเกิดวันศุกร์ ห้ามออกรถวันพุธ (กลางคืน) 
คนเกิดวันเสาร์ ห้ามออกรถวันพุธ (กลางวัน) 
คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามออกรถวันศุกร์ 

ฤกษ์ออกรถประจำเดือน ปี 2565

 • ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 เดือนมกราคม

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 มหาสิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ราชาโชค, อำมฤตโชค
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ชัยโชค, สิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 มหาสิทธิโชค
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 อำมฤตโชค
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ราชาโชค, อำมฤตโชค
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ราชาโชค
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ราชาโชค
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 สิทธิโชค
 • ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มหาสิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ชัยโชค
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 สิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มหาสิทธิโชค
 • ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 เดือนมีนาคม

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 มหาสิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 สิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 สิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 มหาสิทธิโชค
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 มหาสิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ราคาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ราชาโชค
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 มหาสิทธิโชค
 • ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 เดือนเมษายน

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ราคาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ชัยโชค
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 มหาสิทธิโชค
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 มหาสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ชัยโชค, อำมฤตโชค
 • ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 เดือนพฤษภาคม

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 มหาสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ชัยโชค, อำมฤตโชค
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ราชาโชค, อำมฤตโชค 
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ชัยโชค, สิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 มหาสิทธิโชค
 • ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 เดือนมิถุนายน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 อำมฤตโชค
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ราชาโชค, อำมฤตโชค 
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ราชาโชค
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ราชาโชค
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 สิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 สิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 มหาสิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ชัยโชค
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 สิทธิโชค
 • ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 เดือนกรกฎาคม

วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565 มหาสิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 สิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565 ชัยโชค
วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2565 สิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565 มงคลทั่วไป
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 สิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 อมฤตโชค
 • ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 เดือนสิงหาคม

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ราชาโชค
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 มงคลทั่วไป
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ธงชัย
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 มงคลทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 มงคลทั่วไป
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 อมฤตโชค
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 มงคลทั่วไป
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ธงชัย
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
มงคลทั่วไป
 • ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 เดือนกันยายน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565  มงคลทั่วไป
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ชัยโชค
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ธงชัย
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 มหาสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 อมฤตโชค
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 มงคลทั่วไป
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 มงคลทั่วไป
 • ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 เดือนตุลาคม

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565  มงคลทั่วไป
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 อมฤตโชค
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 มหาสิทธิโชค
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 อมฤตโชค
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 มงคลทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ราชาโชค
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 มงคลทั่วไป
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 อมฤตโชค
 • ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565  มหาสิทธิโชค
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 มงคลทั่วไป
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 มหาสิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ชัยโชค
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มหาสิทธิโชค
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 มงคลทั่วไป
 • ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 เดือนธันวาคม

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  มหาสิทธิโชค
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 สิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 อมฤตโชค
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 มงคลทั่วไป
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 อมฤตโชค
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 มงคลทั่วไป

นึกถึงรถยนต์มือสองต้อง Carsome.co.thCTA Carsome รถมือสอง

10 ฤกษ์ออกรถที่ดีที่สุดประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มหาสิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 อมฤตโชค
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 มหาสิทธิโชค
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2565 อมฤตโชค
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 มงคลทั่วไป
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 มงคลทั่วไป
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สิทธิโชค
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 อมฤตโชค
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 มงคลทั่วไป
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาสิทธิโชค

 

และนี่ก็คือฤกษ์ออกรถมงคลประจำปี 2565 ทั้งหมดที่ Carsome นำมาฝากเพื่อนๆ อย่างไรก็ตาม นอกจากเรื่องฤกษ์มงคลแล้ว ทุกคนก็ควรขับรถด้วยความระมัดระวังและอย่าประมาททุกครั้งที่อยู่บนท้องถนนด้วยนะ!

อ่านบทความต่อ: 10 พระเครื่องดัง ห้อยแล้วแคล้วคลาดปลอดภัย  หรือ สีรถถูกโฉลกตามวันเกิด 2564 เช็คสีรถมงคลเสริมดวง

7-ทะเบียนรถเป็นแค่ตัวเลขจริงหรือ

หากคุณกำลังสนใจจะ ซื้อรถมือสอง หรือ ขายรถ แล้วล่ะก็… ที่ Carsome เสนอราคาให้คุณได้ดีที่สุด! เรามีขั้นตอนการชำระเงินที่รวดเร็ว และไม่มีขั้นตอนยุ่งยากใด ๆ คลิกที่เว็บไซต์เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย!CTA Carsome ซื้อ ขาย รถยนต์